יום שלישי   24.4.2018   00:03

מקרקעין ונדל"ן


משרדנו מייצג בעסקאות נדל"ן מוכרים, רוכשים, בעלי קרקעות, קבוצות רכישה, יזמים, חברות ויחידים. המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי מקצועי בכל שלבי עסקת הנדל"ן, תוך בחינת ההיבטים המקדמיים של העסקה, היבטי התכנון, מיסוי מקרקעין, מגעים מול רשות מקרקעי ישראל, לשכת רישום מקרקעין (טאבו) וחברות משכנות, כריתת ההסכם וביצועו בפועל.

ייעוץ וייצוג משפטי לקבלנים, יזמים ובעלי קרקעות


משרדנו מעניק ללקוחות העסקיים, לבעלי קרקעות, לקבלנים וליזמים בתחום הנדל"ן שירותים במגוון עסקאות מקרקעין, כגון: מכר, שכירות, קומבינציה, עסקאות ביצוע, יזמות ועוד. במסגרת זו משרדנו מטפל בין היתר, בהיבטי המיסוי (מס שבח מקרקעין, מס רכישה ומע"מ) וההיטלים (לרבות היטל השבחה), בייעוץ מקדמי לפני העסקה, בטיפול וייצוג מול רשויות המס ורשויות התכנון והבניה, מו"מ לקראת כריתת החוזה ועוד.

ייצוג יחידים בעסקאות מקרקעין

 • ליווי בתהליך רכישת דירה ומכירתה.
 • ייצוג רוכשים ברכישת דירה מקבלן.
 • ייצוג רוכשים בקבוצות רכישה.
 • עריכת הסכמי שכירות, טיפול בבטחונות, תביעות פינוי של דיירים/שוכרים בסדר דין מקוצר.
 • העברת זכויות במקרקעין מכוח צו ירושה או צו קיום צוואה.


טיפול בנכסים המתנהלים ורשומים ברשות מקרקעי ישראל

 • רישום בטאבו של דירות המתנהלות ברשות מקרקעי ישראל.
 • טיפול כולל בהסדרת רישומי הזכויות במגרשים ומשקים חקלאיים.
 • העברת זכויות לבן ממשיך ו/או יורש במשק חקלאי.
 • ביצוע הסדרת זכויות החכירה ו/או הארכת החכירה (או הארכת חוזה פיתוח).
 • שינויי ייעוד, פיצול מגרשים, שימוש חורג והיוון זכויות חכירה.
 • העברת זכויות בנכסים הרשומים ברשות מקרקעי ישראל ומתנהלים ע"י חברה משכנת.
 • טיפול במכירת משקים ונחלות, ובעסקאות לגבי נכסים בשטחי הרחבה במושבים.

תביעות מקרקעין וכינוסי נכסים

 • תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין.
 • תביעות לסילוק יד במקרקעין ולפינוי שוכרים.
 • תביעות לאכיפת הסכמי מכר.
 • כינוסי נכסים על מקרקעין ומכירת קרקעות ובניינים במסגרת הליכי כינוס נכסים, בפיקוח בית המשפט.